Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

INFORMACJA O SKRÓCENIU CZASU PRACY

Z powodu wysokich temperatur, od wtorku 11 czerwca 2019 r. do odwołania Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna pracować będzie w godzinach od 7.30 do 14.00, natomiast kasa czynna będzie od godziny 7.30 do 12.30.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informacja w sprawie pracy Działalności Ewidencji Gospodarczej

Informujemy, że w środę 15 maja 2019 roku Ewidencja Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej będzie nieczynna. W sprawach pilnych można zgłaszać się do dowolnych urzędów miast bądź gmin na terenie całego kraju. Przypominamy także, że osoby posiadające podpis elektroniczny lub e-puap mogą dokonywać wszelkich operacji na swoim koncie samodzielnie. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat w sprawie wydawania decyzji stypendialnych

Informujemy, że wydawanie decyzji stypendialnych przyznających stypendium szkolne na II półrocze roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę, 22 maja 2019 roku od godziny 7.45 do 15.15 w sali 25 na parterze Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Komunikat do członków Izby Rolniczej w Kielcach

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dniu 28 lipca 2019 roku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 4

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149, w skład, którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149.

Czytaj więcej...

Komunikat Świętokrzyskiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniaka ziemniaka bez udokumentowanego legalnego pochodzenia. Zakup takiego materiału niesie ze sobą możliwość wprowadzenia na teren gospodarstwa materiału porażonego przez organizmy kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym między innymi przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterie Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus sprawcy choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Czytaj więcej...

Komunikat do pszczelarzy i rolników

W związku z prośbą przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowaną do gminy Skarżysko-Kamienna, zwracamy się do pszczelarzy oraz rolników z prośbą o przekazywanie sugestii na temat wzajemnych oczekiwań rolników i pszczelarzy oraz propozycji działań w sytuacjach konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami oraz o przedstawianie opinii na temat obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.

Czytaj więcej...

Informacja WIOŚ w sprawie planu nawożenia azotem

Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w związku z wejściem w życie z dniem 27.07.2018r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku (Dz. U.z 2018 r., poz. 1339) informuje o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem przez pomioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, które:

Czytaj więcej...

Nabór członka do Komitetu Rewitalizacji

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w kadencji 2014-2018, będącego członkiem Komitetu Rewitalizacji, Urząd Miasta ogłasza nabór członka do Komitetu Rewitalizacji wśród przedstawicieli Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um