Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./, art 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. Nr 127, poz. 176 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/103/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, prezydent miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2017 roku.

Czytaj więcej...

Będą rozdawane jabłka

3 stycznia 2017 roku na parkingu przy Miejskim Centrum Kultury (ul. Słowackiego) Fundacja „Serce” oraz Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” ze Skarżyska-Kamiennej będą rozdawać jabłka dla potrzebujących mieszkańców. Dystrybucja owoców prowadzona będzie od godziny 9.00 do 14.00.

Zmiana terminu przyjęć interesantów przez prezydenta miasta

Informujemy, iż przyjęcia interesantów przez prezydenta miasta, przypadające na 30 grudnia 2016 roku, zostały przeniesione na kolejny czwartek – 5 stycznia 2017 roku. Przyjęcia odbędą się od godziny 10.30 do 14.00.

Zmiana terminu dystrybucji jabłek

Na prośbę organizatora informujemy, iż akcja rozdawania jabłek dla potrzebujących mieszkańców miasta, która planowana była przez Fundację „Serce” oraz Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” na 21 grudnia na parkingu przy MCK, została odwołana i odbędzie się w styczniu 2017 roku. O nowym terminie poinformujemy.

 

Konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku

 
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. t.j z 2016 poz. 1817 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku w formie wspierania.

Czytaj więcej...

Będą rozdawane jabłka

Informujemy, że 21 grudnia na parkingu przy Miejskim Centrum Kultury (ul. Słowackiego) Fundacja „Serce” oraz Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” ze Skarżyska-Kamiennej będą rozdawać jabłka dla potrzebujących mieszkańców. Dystrybucja owoców prowadzona będzie od godziny 10.00 do 14.00.

Informacja dotycząca przestrzegania przepisów ustawy o grach hazardowych

Warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016r. Poz. 471). Zgodnie z przepisami ustawy warunkiem prowadzenia tej działalności jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia (wyjątkami są tzw. małe loterie fantowe, małe gry bingo fantowe – na te urządzenia nie są wymagane zezwolenia, ale muszą one zostać zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu cywilnego).

Czytaj więcej...

Komunikat do przedsiębiorców

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG" informujemy, że wszelkie czynności związane z wpisem, jego zmianą, zawieszeniem, odwieszeniem lub rezygnacją z działalności dokonywane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.

bip
 

um

um

mbti um