Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja w sprawie biura ewidencji działalności gospodarczej

Informujemy, że w piątek, 19 października 2018 roku ewidencja działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej będzie nieczynna. W sprawach pilnych można zgłaszać się do dowolnych urzędów miast bądź gmin na terenie całego kraju.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla społeczeństwa: Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest

 
Gmina Skarżysko-Kamienna od dnia 07.03.2018r. realizuje zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”. 
 
Na ten cel Gmina Skarżysko-Kamienna uzyskała dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 27.223,56 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej...

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Od 19 września do 5 października 2018r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Publicznych nr 1 i Przedszkola Publicznego nr 9

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkursy w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora następujących szkół i przedszkoli:
1. Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23, w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 13 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23,
- Gimnazjum Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23,
- Przedszkole Publiczne Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spółdzielcza 18.
2. Przedszkola Publicznego Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Paryska 223.

 

Czytaj więcej...

LIV Sesja Rady Miasta

W czwartek, 24 maja o godzinie 13.30 w Urzędzie Miasta Skarżyska odbędzie się LIV sesja Rady Miasta.

Czytaj więcej...

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół i przedszkoli

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłosił konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora następujących szkół i przedszkoli: Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sportowa 30 (w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza oraz Przedszkole Publiczne Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi) i Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rynek 63.

Czytaj więcej...

bip

 

um

um

mbti um