Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy realizowane w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

DO POBRANIA:

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE W 2023 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO