Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Numery rachunków

Numery rachunków bankowych:

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

UWAGA

Zmiana rachunków bankowych 
Gminy Skarżysko-Kamienna

Od 1 stycznia 2014 obowiązuja nowe numery rachunków bankowych.

 

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych 
- subwencje

Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego, 

dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka, 

Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje 

Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

- podatki i opłaty

bip
 

um

um

mbti um