Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

ul. Niepodległości

niepodlegoci_resize.jpg

Nieruchomość stanowią sąsiadujące ze sobą działki gruntu nr ewid. 37/23 i 37/24 o powierzchni łącznej 0,6883 ha zlokalizowane w śródmiejskiej strefie miasta na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, przy drodze o nawierzchni asfaltowej i pełnym uzbrojeniu komunalnym.
Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej" jest to teren usług.
Lokalizacja nieruchomości w połączeniu z bardzo dogodnym układem komunikacyjnym (zarówno z drogą krajową S7 jak i z innymi częściami miasta) oraz przeznaczeniem w studium predysponują ten teren do zagospodarowania pod kątem zabudowy obiektami użyteczności publicznej, administracji, oświaty, handlu, gastronomii, sportu i rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa itp. wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury w sferze usług bytowych i społecznych.

bip
 

um

um

mbti um