Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Infrastruktura i środowisko

Rzeki w Skarżysku-Kamiennej:


- Kamienna
- Kamionka
- Bernatka
- Oleśnica


Zbiorniki wodne:


- Bernatka
- Rejów


Energetyka


Sieć SN na terenie miasta Skarżyska -Kamiennej zasilana jest z 4 stacji 110 kV/ŚN. We wszystkich tych stacjach występują duże rezerwy mocy


Stacje ŚN/nn zasilane są liniami ŚN na powierzchni oraz kablowymi. Linie są utrzymane w dobrym stanie technicznym


Linie napowietrzne nn zostały wybudowane na słupach betonowych i w większości znajdują się w dobrym stanie technicznym


Energetyka cieplna


Za produkcję, dostawy i dystrybucję energii cieplnej w mieście Skarżysko-Kamienna odpowiada spółka Celsium Sp. z o. o.


Gospodarka wodno-ściekowa


Produkcja wody - eksploatacja ujęć wody, sprzedaż wody i ścieków realizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Miasto posiada własną oczyszczalnie ścieków.


Telefonizacja


Na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej swoje przedstawicielstwa mają wszyscy operatorzy telefonii komórkowej. Mieszkańcy korzystają również z usług operatorów telefonii przewodowej. Wzrasta liczba osób korzystających z usług internetowych


Komunikacja publiczna


W gminie Skarżysko-Kamienna w ramach ustalonego modelu organizacji usług lokalnego transportu zbiorowego podmiotem świadczącym usługi jest Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.


Miejsca Pamięci Narodowej


Na terenie miasta znajdują się 33 miejsca pamięci narodowej. Wszystkie te miejsca znajdują się pod społecznym patronatem i opieką szkół, harcerzy, zakładów pracy, związków kombatanckich, parafii, samorządu oraz PTTK

bip

 

um

um

mbti um