Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje Krzysztofa Myszki - Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta prowadzi sprawy społeczne z zakresu:

a) ochrony zdrowia,

b) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

c) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

d) edukacji publicznej,

e) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

f) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

g) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

h)współpracy z organizacjami pozarządowymi,

i) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym

bip
 

um

um

mbti um