Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wiceprzewodniczący RM

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w kadencji 2018-2023:

 

Bogusław Ciok przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 15.15 - 16.15.
 
Marek Gąska przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 9.00 - 10.00.
 
Przyjęcia interesantów odbywają się na I piętrze, w pokoju 111.
Tel. 41 25 20 120, 41 25 20 122

 

 

***

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kadencji 2014-2018 - Rafał Lewandowski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kadencji 2014-2018 - Bogusław CiokWiceprzewodniczący Rady Miasta Kadencji 2010-2014 -  Adolf Walkowiak

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kadencji 2010-2014 - Zdzisław Ślusarczyk

Urodziłem się w rodzinie robotniczej 14 sierpnia 1944 roku w miejscowości Mroczków. Ojciec Michał był pracownikiem Kolei, mama Natalia zajmowała się gospodarstwem domowym. Z czworga dzieci jestem najstarszym. Na początku lutego 1945 roku rodzina moja powróciła do Skarżyska i zamieszkała w budynku służbowym na osiedlu Skarżysko-Zachodnie.
W siódmym roku mojego życia zacząłem uczęszczać do Szkoły Powszechnej Nr 3, a po jej ukończeniu zdałem egzamin do Zasadniczej Szkoły Metalowej w Skarżysku. Po ukończeniu tej szkoły podjąłem naukę w Technikum Mechanicznym, gdzie po zakończeniu zdałem egzamin maturalny i otrzymałem dyplom Technika Mechanika o specjalności Obróbka skrawaniem. Dnia 23 lipca 1963 roku podjąłem pracę w Zakładach Metalowych w naszym mieście. W tym Przedsiębiorstwie przeszedłem różne szczeble kariery zawodowej. Pracowałem na stanowiskach: Planisty i Starszego Planisty w Zakładzie Narzędziowym, Mistrza zmianowego w Zakładzie Budowy Maszyn, Starszego Mistrza a potem Kierownika Sekcji Planistyczno-Dyspozytorsko-Rozdzielczej w Zakładzie Wyrobów Rynkowych, Zastępcy Komendanta Straży Przemysłowej Zakładów Metalowych. Następnie powróciłem do bezpośredniej produkcji na stanowisko Mistrza w Zakładzie Mechaniki Precyzyjnej, gdzie pracowałem do czasu odejścia na świadczenie przedemerytalne , tj. do 31 sierpnia 1999 roku. Obecnie przebywam na emeryturze.
Jeżeli chodzi o moje rodzinne życie, to razem z żoną Marylką jesteśmy szczęśliwym małżeństwem z 43-letnim stażem. Mamy dwie córki Renatę i Annę, które również cieszą się dobranym małżeństwem obdarzając nas czwórką dorodnych wnuków Aleksandrą, Mikołajem, Julią i Katarzyną.
Od roku 1998 pełnię zaszczytną funkcję Radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

Emeryt PKP żonaty troje dzieci, pięcioro wnucząt.
Wykształcenie 3-letnia szkoła zawodowa komunikacyjna plus technikum kolejowe w Warszawie. Specjalność - technik mechanik „Uszkodzenia i naprawa taboru kolejowego". Stopień wojskowy kapral. Pracę zacząłem w Lokomotywowni Pozaklasowej Skarżysko-Kamienna z późniejszymi zmianami nazwy Zakład Taboru Cargo, gdzie przepracowałem 45 lat. W tym zakładzie przeszedłem całą gamę stanowisk: ślusarz, palacz kotłów przewoźnych, pomocnik maszynisty, maszynista, starszy maszynista parowozu i spalinowozu, majster naprawy rewizyjnej i średniej parowozów, dorywczo dyspozytor i instruktor drużyn. Posiadam dwa prawa kierowania. Byłem ostatnim maszynistą, który przyprowadził międzynarodowy pociąg pospieszny „Karpaty" parowozem.
Hobby sport, działka i praca społeczna.
Dziesięć lat reprezentowałem Ruch Skarżysko w piłce nożnej zdobywając wicemistrza Polski Kolejarzy oraz dwa mistrzostwa DOKP Lublin w biegu na 3000m.
W samorządzie pracuję od początku tworzenia pierwszego Komitetu Osiedlowego Dolna Kamienna, później radny Rady Narodowej, a od 1990 roku jestem radnym Rady Miasta. Byłem organizatorem i budowniczym skweru z kortami w Rynku.
Posiadam odznaczenia sportowe, działkowców, resortowe i państwowe. Obecnie uprawiam tenis ziemny.
Wspieram chore dzieci w Fundacji „Dr Clown", gdzie zostałem uhonorowany tytułem ambasadora tej organizacji.

 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kadencji 2006-2010 - Krystyna Górnaś - Salata


Informacje ogólne:

 

Ur. 02.07.1949 roku Skarżysko – Kamienna.

Wykształcenie – wyższe – Akademia Medyczna w Białymstoku.

Lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej. Praca NZOZ Skarżysko– Kamienna ul. Apteczna 8A. Jest współwłaścicielem przychodni, prezesem Lekarskiej Spółki Partnerskiej, Organu Założycielskiego NZOZ w Skarżysku– Kamiennej.

Pracuje społecznie na rzecz dzieci niepełnosprawnych w stowarzyszeniu Przyjaciół Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych gdzie jest wiceprezesem tego stowarzyszenia.

Delegat do Świętokrzyskiej Izby Lekarskie–Komisja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Bezpartyjna.

W obecnej kadencji samorządu pracuję w Komisji Zdrowia, zawsze stara się przekładać swoją pracę dla dobrego rozwoju naszego miasta.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kadencji 2006-2010- Waldemar Mazur


Informacje ogólne:

Ur. 03.12.1950 Przezwody  woj. świętokrzyskie, żonaty, dorosły syn.

Wykształcenie wyższe techniczne – absolwent Politechniki Świętokrzyskiej Wydział Mechaniczny

Obecnie zatrudniony w ZUS w Oddziale w Kielcach.

Posiada wieloletnie doświadczenie samorządowe: 
Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej w poprzedniej kadencji 2002-2006. 
W latach 1998-2002 – radny Rady Powiatu Skarżyskiego. 
W latach 1994–1998 – radny Rady Miasta Skarżyska–Kamiennej – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

Wielokrotnie odznaczony, m.in: Srebrnym i  Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami regionalnymi i resortowymi.

Pracując w samorządzie zawsze stara się, aby jego działania przekładały się na rozwój miasta i dzielnicy.

Zainteresowania : polityka, turystyka, siatkówka, historia.

 

 

 


Przyjęcia interesantów

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 17.00 I piętro pok. 36.


Kontakt
Tel: + 48 41 252 01 22, 20
Fax: + 48 41 252 01 24


bip
 

um

um

mbti um