Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Przewodniczący RM

 

Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w kadencji 2018-2023 - Leszek Golik 

 

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 15.45 do 16.45, I piętro, pokój 111.
Tel. 41 25 20 120, 41 25 20 122

  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kadencji 2014-2018 - Leszek Golik 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kadencji 2010-2014 - Andrzej Dąbrowski

 

 

Mam 55 lat. Urodziłem się w 1955r. w Skarżysku-Kamiennej. Szkołę podstawową rozpocząłem w 1962r. w Parszowie, a po jej ukończeniu w 1970r. kontynuowałem naukę w Technikum Mechanicznym TZN w Skarżysku-Kamiennej. W 1975r. po zdaniu matury otrzymałem dyplom technika mechanika o specjalności budowa maszyn.
W lipcu 1975r. staż pracowniczy w Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamiennej w wydziale remontowym, a po stażu otrzymałem pracę w dziale Głównego Mechanika tegoż zakładu.
Od października 1977r. do października 1979r. odbywałem służbę wojskową w Warszawskiej Jednostce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ukończyłem Podoficerską Szkołę Piechoty w stopniu kaprala - d-ca drużyny WJ. MSW.
Od listopada 1979r. do 1983r. pracowałem w Zakładach Mechanicznych „Ursus" Warszawa w dziale Głównego Mechanika.
Następnie powrót do Zakładów Metalowych w Skarżysku-Kamiennej do pracy w Zakładzie Remontowym, gdzie pracowałem do 1991r.
Od tego roku ze względu na stan zdrowia (długa choroba) skierowany zostałem na rentę - do dziś. Wiele lat zajmowałem się pracą społeczną i sportową. Założyciel i członek stowarzyszenia „Praca i Życie" do dnia dzisiejszego.
Aktywny sportowiec - LZS „Czarni" Parszów w latach 1969-1976 oraz krótki epizod sportowy w sekcji piłkarskiej ZKS „Granat" Skarżysko-Kamienna.
Przewodniczący rady Osiedla „Metalowiec" 2004-2006
Przewodniczący i założyciel stowarzyszenia „Cicha Sława" 2009
2006-2010 radny Rady Miasta Skarżysko-Kamienna
W 2008 roku odznaczony brązowym medalem zasługi przez prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego.
Obecnie radny Rady Miasta kadencji 2010-2014.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kadencji 2006-2010 - Bogusław Ciok

Informacje ogólne:

 

Ur. 24.05.1956 roku w Skarżysku – Kamiennej, troje dorosłych dzieci.

Wykształcenie wyższe – AR Kraków oraz podyplomowe studia administracji publicznej UJ – Kraków.

Obecnie zatrudniony w PUP Skarżysko – Kamienna – Z-ca dyrektora.

Posiada duże doświadczenie samorządowe.

Z-ca prezydenta Miasta w latach 2002–2006.

Za działalność na rzecz samorządu odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Poza pracą w samorządzie czynnie uczestniczy w życiu sportowym naszego miasta jako działacz sportowy. Członek klubu MKS „Granat” oraz Skarżyskiego Stowarzyszenia Cyklistów.

Zainteresowania : polityka gospodarcza i społeczna kraju, sport.Przyjęcia interesantów :

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy czwartek od godz.14.00 do godz. 17.00  I piętro pok. 33.


Kontakt
Tel. 041/ 252-01-20, 22
Fax. 041/252-01-24


 

bip
 

um

um

mbti um