Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości grutowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej

 

        Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 04.03.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Paryskiej. Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
W załączeniu Zarządzenie Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.