Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kochanowskiego

 

       Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został  wywieszony  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 15.02.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Kochanowskiego. Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
      Zarządzenie Nr 49/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.