Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, a także na stronach internetowych Urzędu, został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 10.01.2019 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, usytuowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W załączeniu Zarządzenie Nr 15/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Załączniki