Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Planowane inw. drogowe 2009

Plany miasta w zakresie inwestycji drogowych zawarte w projekcie budżetu na 2009 rok Miasta Skarżysko-Kamienna.

1. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna – Etap I ulice: Bobowskich i Wschodnia (kontynuacja w 2010) współfinansowana ze środków RPOWŚ ok. 6.8 mln PLN (w sumie z dokumentacją)

2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place - ulice Sienkiewicza, Wyspianskiego i Stokowa (kontynuacja w 2010) współfinansowana ze środków RPOWŚ ok 6.5 mln PLN (w sumie z dokumentacją)

3. Przebudowa ulicy Nowej ok. 1.1 mln PLN (w sumie z dokumentacją)

4.Przebudowa ulicy Dygasińskiego ok. 1.6 mln PLN (w sumie z dokumentacją)

5. Przebudowa ulicy Niskiej ok. 1 mln PLN (w sumie z dokumentacją)


6.Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie ok. 0.5 mln PLN (plan wieloletni)

7. Przebudowa ulicy Aptecznej (kontynuacja w 2010)  ok. 1 mln PLN (w sumie z dokumentacją)

8.Przebudowa ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do posesji nr 7 ok. 1 mln PLN

9. Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku - Kamiennej współfinansowana ze środków RPOWŚ (kontynuacja w 2010) - plan  ok. 6 mln PLN (w sumie z dokumentacją)

10.Przebudowa ulicy Klonowej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Jaworowej ok. 300 tys. PLN (w sumie z dokumentacją)

11.Przebudowa ulicy Gajowej  (kontynuacja w  2010) ok. 1.2 mln PLN (w sumie z dokumentacją)

12. Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rz. Kamienną w rejonie przewału staszicowskiego (kontynuacja w  2010) ok. 1 mln PLN (w sumie z dokumentacją)


13. Przebudowa  jednego pasa ul. Żeromskiego (wspólnie z Powiatem - po 50% ) ok. 2 mln PLN (w sumie)

14. Przebudowa placu i pomnika L. Staffa ok. 0.75 mln PLN (w sumie z dokumentacją)


15. Przebudowa ul. Norwida od Al. Piłsudskiego do ul. Konarskiego ok. 350 tys. PLN (w ramach tzw. "Schetynówek")


16. Przebudowa ul.Ekonomii (wspólnie z Powiatem - po 50% ) ok. 2,5 mln PLN (w sumie)

Jednocześnie Urząd Miasta  przeznaczy ok. 0.6 mln PLN na opracowanie dokumentacji inwestycji drogowych zaplanowanych na kolejne lata  : m.in. ulicy Orlej, ulicy Świętokrzyskiej, ulicy Wąskiej, ulicy Szarych Szeregów, ulicy Organizacji Orła Białego,ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Południowej i ulicy Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej.

KW
skarzysko24.pl

bip
 

um

um

mbti um