Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Aptecznej i Jaracza

 

      Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24.05.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowych  położonych w Skarżysku-Kamiennej przy  ulicach: Aptecznej i Jaracza. Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

       Zarządzenie Nr 140/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.