Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

 

       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 14 maja 2019 r. dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych, na rzecz najemców tych lokali, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Apteczna, Południowa, Prusa, Pułaskiego, Sikorskiego, Staffa, Źródlana, 3 Maja.

         W załączeniu Zarządzenie Nr 125/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.