Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Planowane inwestycje 2011 r.


 

   
Nazwa zadania budżet
Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną w rejonie przewału staszicowskiego 150 000,00
Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - Etap II ulice: Ptasia, Gołębia, Jaskółcza, Krucza, Jastrzębia, Skowronkowa, Słowikowa 2 011 772,00
Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku - Kamiennej 2 642 270,00
Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM 250 000,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Skarżysku - Kamiennej 3 903 200,00
Budowa  budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne 2 995 000,00
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie   „e-świętokrzyskie" - rozbudowa infrastruktury informatycznej 82 104,00
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie" - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego 84 968,00
Budowa przelewu wieżowego zbiornika wodnego "Bernatka" 20 000,00
Rekultywacja terenu byłego ZC „Organika Benzyl"  3 478 674,00
Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej - Etap I 11 883 324,00
Utworzenie skarżyskiego inkubatora technologicznego  7 638 026,00
Budowa sezonowego lodowiska w Skarżysku-Kamiennej  6 500 000,00
Budowa kompostowni odpadów komunalnych  100 000,00
Budowa i modrnizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku-Kościelnym 1 870 000,00
Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej etap I  9 106 328,00
Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską i Rynek w Skarżysku - Kamiennej 460 000,00
Przebudowa sceny letniej przy MCK w Skarżysku - Kamiennej wraz z zagospodarowaniem terenu 40 000,00
Przeniesienie Pomnika Odzyskania Dostępu do Morza wraz z zagospodarowaniem terenu 303 000,00
Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszawskiej w Sklarżysku-Kamiennej wraz ze zmianą przeznaczenia na Gminny Dom Pomocy Społecznej  100 000,00
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie "e-świętokrzyskie" - budowa miejskich sieci światłowodowych 1 313 547,00

 

 

bip
 

um

um

mbti um