Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dlaczego Skarżysko-Kamienna?

Skarżysko-Kamienna to nowocześnie zarządzane miasto z dobrymi perspektywami rozwojowymi położone w województwie świętokrzyskim.

W sumie w ciągu ostatnich kilku lat Gmina Skarzysko-Kamienna zainwestowała w rozwój miasta blisko 200 mln zł. 

 

Miasto jest atrakcyjne lokalizacyjnie ze względu na sąsiedztwo węzła drogowego i kolejowego

Skarżysko-Kamienna jest 50-tysięcznym miastem położonym w północnej części województwa świętokrzyskiego na przecięciu głównych szlaków drogowych i kolejowych z Warszawy do Krakowa i z Łodzi do Rzeszowa. Rozciąga się malowniczo w dolinie rzeki Kamiennej i dolinach jej dopływów oraz na okalających je wzniesieniach.
Miasto usytuowane jest na wzgórzach, najwyżej położone miejsce w mieście znajduje się na wysokości 329 m n.p.m., a najniżej położone - na wysokości 219 m. n.p.m. nadaje to miastu nieco górskiego charakteru. Bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu zawdzięczamy wyjątkowemu położeniu geograficznemu. Na terenie miasta zbiegają się granice trzech regionów fizyczno-geograficznych: Garbu Gielniowskiego, Płaskowyżu Suchedniowskiego i Przedgórza Iłżeckiego.
 

 

Niebagatelne znaczenie dla lokalizacji biznesu w naszym mieście ma to, że jesteśmy centralnym miastem Polski. A przecież położenie naszego kraju w centrum Europy sprzyja prowadzeniu biznesu. Polska graniczny bowiem zarówno z państwami Unii Europejskiej (Niemcy, Czechy, Słowacja i Litwa), jak i krajami Europy Wschodniej: Ukrainą, Białorusią i Rosją. Oznacza to dostęp do 250 milionów konsumentów w promieniu 1000 km. Na jej terytorium krzyżują się szlaki tranzytowe Wschód-Zachód i Północ-Południe. Ciągle rozwijająca się z każdym rokiem sieć dróg i autostrad ułatwia logistykę. Do 2012 roku ma powstać około 1000 km autostrad oraz około 2000 dróg ekspresowych. Bliskość zarówno unijnych jak i wschodnioeuropejskich rynków zbytu sprzyja eksportowi towarów. Liczne porty lotnicze i morskie pozwalają na ich transport na cały świat. Dostęp do morza jest atutem jakim nie mogą się pochwalić wszystkie państwa w regionie.

Miasto posiada dobrze wykształconą i silnie zmotywowana kadrę.

Polski system edukacyjny kształci specjalistów w wielu dziedzinach. W Polsce studiuje prawie dwa miliony osób - to niemal połowa populacji w wieku studenckim (od 19 do 24 lat). Mury pół tysiąca wyższych szkół i uczelni opuszcza rocznie 400 tysięcy absolwentów. Liczby te stale rosną.

Wysoki poziom kształcenia sprawia, że stanowią doskonałą bazę kadrową dla przedsiębiorstw. Absolwenci są przygotowani także do podjęcia pracy dla zagranicznych firm, gdyż świetnie znają języki obce – ponad połowa angielski w stopniu co najmniej dobrym. Wielu wybiera też kolejne – głównie niemiecki, rosyjski, francuski i hiszpański.

Coraz większa popularnością cieszą się uczelnie techniczne edukujące poszukiwanych i cenionych nie tylko na krajowym ale i europejskim rynku pracy inżynierów. Na przykład polscy specjaliści sektora IT są bardzo chętnie zatrudniani za granicą. Bez trudu znajdują pracę w największych firmach informatycznych. Stanowią duży odsetek menadżerów odpowiedzialnych za działalność działów badań i rozwoju w największych światowych korporacjach.

W połowie lat 90. wyższe wykształcenie miało 6,8% ludności, policealne - 2,6%, średnie (ogólnokształcące, techniczne i zawodowe) - 50,5%, podstawowe - 33,7%, a niepełne podstawowe lub żadnego - 6,3%. Między 1988 a 2006 rokiem udział osób z wykształceniem wyższym w całej populacji zwiększył się z 6,5% do 14,6%. Odsetek osób z wykształceniem średnim wzrósł z poniżej 25% do 35%. W 2006 roku powszechność wykształcenia co najmniej średniego była w Polsce wyższa od średniej dla krajów Unii Europejskiej.

115 szkół wyższych było instytucjami państwowymi, a 195 prywatnymi. Z ogólnej liczby 1 584 800 studentów w niepaństwowych szkołach wyższych uczyło się 472 340 osób. Proces zwiększania się liczby osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych we wszystkich działach gospodarki (poza rolnictwem) jest bardzo dynamiczny, np. w latach 1958-1994 wzrósł trzykrotnie. Najwięcej osób z tytułem magistra pracuje w oświacie i nauce (40-50%) oraz wymiarze sprawiedliwości (pow. 30%). O zdobycie wyższego wykształcenia troszczy się coraz więcej młodych Skarżyszczan, gdyż dyplom wyższej uczelni jest ważnym atutem podczas starań o przyjęcie do pracy, zwłaszcza atrakcyjnej, prestiżowej i dobrze płatnej.


W mieście znajduje się zasób nieruchomości nadający się do zagospodarowania

 

Rynek zbytu

Polska jako szóste pod względem ilości mieszkańców państwo Unii Europejskiej stanowi bardzo duży rynek zbytu dla towarów i usług. Zamieszkuje ją 38 milionów obywateli co stanowi aż jedną trzecią mieszkańców nowych krajów członkowskich.

Szybki wzrost gospodarczy kraju i za nim idący spadek bezrobocia (w rok o 2,5%) oraz znaczny wzrost płac (w ciągu roku przeciętne o ponad 11%) sprawiają, że Polaków stać na coraz więcej. Chętniej kupują coraz nowszy sprzęt RTV i AGD, kupują zagraniczne produkty, których nie było wcześniej na polskim rynku lub były one dla nich za drogie. Rozwijająca się gospodarka zwiększa jednocześnie zapotrzebowanie firm i przedsiębiorstw na liczne usługi i produkty. W rezultacie w 2007 roku import wzrósł o 30%.

bip

 

um

um

mbti um