Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Budżet Obywatelski

 
Budżet Obywatelski jest inicjatywą obywatelską, którą należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na wskazane przez mieszkańców projekty zadań do realizacji w kolejnym roku budżetowym.
 
 
Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, należących do zadań własnych gminy i możliwych do zrealizowania w roku budżetowym.
 
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Skarżyska-Kamiennej, który ukończył 16 rok życia. Do formularza zgłoszenia projektu wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej, którzy ukończyli 16 rok życia. Dla ważności zgłoszenia niezbędne jest, aby co najmniej 50 % z osób podpisujących listę poparcia było zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt.
 
Każdy mieszkaniec może zgłosić nie więcej niż jedną propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego.
 
Każdy zgłaszany projekt musi przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta i powinien dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, z wyłączeniem remontów elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy.
 
Każdy zgłaszany projekt musi dotyczyć zadania planowanego do realizacji na terenie będącym własnością lub będącym we władaniu miasta.
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach stanowiących tereny ogólnodostępny siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00 – 22.00.
 
Całkowity koszt jednego zadania w ramach zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 1/8 środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego określonej przez Prezydenta Miasta. Kwota w Budżecie Obywatelskim na 2017 rok wynosi 400 tysięcy złotych.
 
Więcej na ten temat w REGULAMINIE
 
 

bip
 

um

um

mbti um