Budżet Obywatelski na 2023 rok

Pula pieniędzy do rozdysponowania w Budżecie Obywatelskim na 2023 rok wynosi 400 tysięcy złotych. Wartość projektu nie może przekraczać 100 tysięcy złotych.

HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK:

od 12 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2023 rok
–  od 20 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r. – weryfikacja złożonych projektów
do 4 lipca 2022 r. – ogłoszenie wyników weryfikacji projektów
do 1 sierpnia 2022 r. – opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
od 5 września 2022 r. do 15 września 2022r. – głosowanie mieszkańców
do 16 września 2022 r. – przeliczenie głosów i przedstawienie wyników głosowania
do 15 listopada 2022 r. – ujęcie wybranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok.

Ze szczegółami można się zapoznać na portalu Budżetu Obywatelskiego www.skarzysko.budzet-obywatelski.org

DO POBRANIA:
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA W SPRAWIE KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK