Budżet Obywatelski na 2022 rok

Pula pieniędzy do rozdysponowania w Budżecie Obywatelskim na 2022 rok wynosi 400 tysięcy złotych. Wartość projektu nie może przekraczać 100 tysięcy złotych.

HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK:
– od 10 maja do 18 czerwca 2021 r. – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2022 rok
– od 21 czerwca do 2 lipca 2021 r. – weryfikacja złożonych projektów
– do 5 lipca 2021 r. – ogłoszenie wyników weryfikacji projektów
– do 9 sierpnia 2021 r. – opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
– od 30 sierpnia do 9 września 2021 r. – głosowanie mieszkańców
– do 10 września 2021 r. – przeliczenie głosów i przedstawienie wyników głosowania
– do 15 listopada 2021 r. – ujęcie wybranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok

Ze szczegółami można się zapoznać na portalu Budżetu Obywatelskiego www.skarzysko.budzet-obywatelski.org

DO POBRANIA:
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA W SPRAWIE HARMONOGRAMU KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ NA 2022 ROK

Posiedzenie zespołu odwoławczego

OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ NA 2022 R., KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE

WYNIKI GŁOSOWANIA