Budżet Obywatelski na 2021 rok

Procedura Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok została wstrzymana

W związku z sytuacją finansową, w jakiej znalazły się polskie samorządy wskutek epidemii koronawirusa i wynikającym z niej, znaczącym spadkiem dochodów miasta, procedura Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok w Skarżysku-Kamiennej zostaje wstrzymana.

Oznacza to, że ogłoszony wcześniej harmonogram procedury Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zostaje uchylony i w tym roku nie odbędzie się nabór wniosków od mieszkańców z propozycjami zadań i projektów.

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej deklaruje chęć ponownego uruchomienia w/w procedury po zakończeniu pandemii oraz wyeliminowaniu jej skutków dla budżetu miasta.