Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

ul. Asfaltowa


Nieruchomości stanowią dwie działki gruntu :
- nr ewid. 1/407 o powierzchni 3,2546 ha,
- nr ewid. 1/406 o powierzchni 0,9116 ha,
usytuowane w peryferyjnej - przemysłowej części miasta (dawny zakład Z-3), na obszarze, który zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej" przewidziany jest pod cyt. „tereny przemysłu, magazynów centr. logistyki wraz z usługami".
Kształt i powierzchnie działek dają szerokie możliwości zabudowy ich obiektami o dużej powierzchni użytkowej (np. przemysłowo-składowymi) wraz z odpowiednim zapleczem logistyczno-technicznym. Z kolei bliska odległość linii kolejowej relacji Warszawa - Kraków oraz dróg krajowych S7 i S42 w połączeniu z korzystnym układem komunikacyjnym dróg publicznych w mieście stwarzają dogodne warunki do wymiany towarowej z innymi regionami kraju, co z pewnością zostanie docenione przez przyszłego inwestora.

Informuję, że głoszenia o przetargach na sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych nieruchomości są zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej adres: http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=33203

bip
 

um

um

mbti um