Rozpoczynamy sprzedaż węgla

Informujemy, iż gmina Skarżysko-Kamienna rozpoczyna sprzedaż węgla, pochodzącego z polskich kopalni. Cena za tonę węgla wynosi 1870 zł (nie zawiera ona kosztów transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego).

Przypominamy, że osoby spełniające warunki uprawniające do zakupu preferencyjnego węgla mogą składać wnioski do Urzędu Miasta:

  • na okres do końca 2022 roku (maksymalnie 1,5 tony)
  • oraz na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku (maksymalnie 1,5 tony).

W przypadku chęci zakupu węgla do końca 2022 roku, prosimy o składanie wniosków do 16 grudnia 2022 roku.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta i na stronie internetowej Urzędu www.skarzysko.pl. Wypełnione druki przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta (w tymczasowej siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Legionów 122D, I piętro, pok. 223) oraz w Biurze Podawczym działającym przy ulicy Prusa 3a. Wniosek można złożyć także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Wnioski od mieszkańców weryfikowane są między innymi pod kątem tego, czy wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla. Przypominamy, że do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w  gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Wnioskodawca, po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, otrzyma od gminy informację o sposobie zapłaty za węgiel i wskazanie składu opału, do którego należy się zgłosić.

DO POBRANIA:
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA NA 2022 ROK
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA NA 2023 ROK