1

Prezydent wręczył stypendia z programu „Mocny Fundament”

Czworo wybitnie uzdolnionych uczniów odebrało dzisiaj z rąk prezydenta Skarżyska-Kamiennej stypendia za osiągnięcia w sferze naukowej i sportowej.

Program „Mocny Fundament” ustanowiony został Uchwałą Rady Miasta w 2015 roku. Jego celem jest promowanie uczniów szczególnie zdolnych, przyczyniających się do podnoszenia jakości kształcenia i wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w sferze naukowej i sportowej.

W tym roku wyróżnienie otrzymali:

– za wybitne osiągnięcia naukowe w szkole podstawowej:

Hanna Lubecka

Mateusz Kasprzyk

– za wybitne osiągnięcia sportowe w szkole podstawowej:

Maja Świerczyńska

Katarzyna Brzózka

Stypendium wynosi 2.000 zł.

Uzdolnieni uczniowie odebrali stypendia z rąk prezydenta Skarżyska-Kamiennej, Konrada Kröniga w czasie uroczystego spotkania, które odbywało się w Urzędzie Miasta 30 listopada. Wyróżnionym stypendystom, a także ich rodzicom gratulowali prezydent miasta, Konrad Krönig oraz jego zastępca, Krzysztof Myszka.