Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie Dyrektora MOPS w sprawie usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej:

Skarżysko-Kam. dn. 9.07.2021

 OŚWIADCZENIE

w sprawie usług opiekuńczych

 świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

W ostatnim  czasie pojawiają się w przestrzeni publicznej zniekształcone informacje, jakoby dział usług opiekuńczych w MOPS miał być zlikwidowany, a usługi świadczyć będzie prywatna firma.

Bez komentarza pozostawiam formę i treść tych informacji, jednak ze względu na powagę sytuacji wyjaśniam:  istotnie Gmina Skarżysko-Kamienna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej planuje od 1.01.2022 roku zlecieć realizację zadania własnego gminy
o charakterze obowiązkowym tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zewnętrznemu podmiotowi prowadzącemu działalność z zakresu pomocy społecznej wyłonionemu w trybie podstawowym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Planujemy świadczenie usług dwuzmianowo, także w dni wolne i świąteczne. Obecnie świadczone są przez opiekunów zatrudnionych w MOPS wyłącznie w dniach roboczych w godzinach 7.00-15.00, co wyczerpuje możliwości organizacyjne i finansowe MOPS. Elastyczność godzin pracy zwiększy efektywność świadczonych usług i uwzględni potrzeby klientów w tym zakresie.

Podkreślam, że tryb przyznawania usług pozostanie taki sam jak dotychczas, nie zmieni się też odpłatność za godzinę usług opiekuńczych, o której zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, decyduje rada gminy – u nas Rada Miasta Skarżysko-Kamiennej (od 2018 roku odpłatność  ta wynosi 18,00 zł/godz.). MOPS nadal będzie nadzorował realizację świadczonych usług.

                Nadmieniam, że taki sposób realizacji usług opiekuńczych jest zgodny z przepisami prawa,
z powodzeniem stosowany jest w Polsce od wielu lat.

                Wszystkim opiekunom w okresie wypowiedzenia zostanie przedstawiona oferta pracy przez pracodawcę, z którym Gmina Skarżysko-Kamienna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej podpisze umowę w sprawie realizacji usług opiekuńczych. Zasadniczo zatem nie ma przeszkód, by ta sama opiekunka świadczyła usługę u tego samego klienta.

                Kontakt w przedmiotowej sprawie: https://mops.skarkam.pl/osrodek/kontakt/

Z poważaniem
Marzanna Łasek
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share