1

Memoriał ku pamięci znanego skarżyskiego trenera

21 sierpnia w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się XII Memoriał im. Krzysztofa Wolińskiego, którego celem jest uczczenie pamięci znanego trenera, wychowawcy, który przez wiele lat trenował najlepszych polskich zawodników w lekkiej atletyce w biegach średnich i długich. Tym razem bieg odbędzie się na osiedlu Bór.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY / REGULAMIN XIII MEMORIAŁU IM. KRZYSZTOFA WOLIŃSKIEGO

Cel imprezy:

– uczczenie pamięci znanego trenera, wychowawcy, który przez wiele lat trenował najlepszych polskich zawodników w lekkiej atletyce w biegach średnich i długich. W jego karierze trenerskiej zawodnicy przez niego trenowani zdobyli 83 medale Mistrzostw Polski. Trener dwojga olimpijczyków Wioletty Frankiewicz i Rafała Wójcika

– popularyzacja biegania wśród młodzieży i dorosłych.

Organizator:

– Skarżyskie Towarzystwo Sportowe

– Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej

– Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Skarżysko – Kamienna

Termin i miejsce:

21 sierpnia 2021r. (sobota) Start biegu OPEN 19:00

Start i meta: ul Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej (SP nr 2)

Uczestnictwo:

Warunki uczestnictwa:

  • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  • Zawodnicy wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym mającym na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV.
  • Zawodnicy są świadomi, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV, ryzyko to nadal istnieje i nie będę rościli żadnego odszkodowania od organizatorów biegu w przypadku zarażenia się wirusem SARS-CoV
  • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby uczestników biegu, osób towarzyszących lub znajdujących się w pobliżu odbywającego się wydarzenia

Zgłoszenia

Wszyscy zgłoszeni w terminie zawodnicy/zawodniczki. Obowiązuje opłata startowa, która wynosi 40 zł płatna za pośrednictwem protimer.pl do dnia 16.08.2021r. lub 50 zł w biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 16.30-18.15.

Podczas weryfikacji każdy zawodnik/zawodniczka musi złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich i starcie w biegu na własną odpowiedzialność.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegu głównym na 10km będą prowadzone klasyfikacje oraz nagradzanie indywidualne:

Klasyfikacja OPEN oraz wiekowa kobiety i mężczyźni. Dotyczy zawodników posiadających polskie obywatelstwo

Kobiety:

K-1: 16-19lat (2005-2002)

K-2: 20-29lat (2001-1992)

K-3: 30-39lat (1991-1982)

K-4: 40-49lat (1981-1972)

K-5 50 lat i powyżej (1971 i starsze)

Mężczyźni:

M-1: 16-19lat (2005-2002)

M-2: 20 – 29 lat ( 2001-1992)

M-3: 30 – 39 lat ( 1991-1982)

M-4: 40 – 49 lat( 1981-1972)

M-5: 50 – 59 lat (1971-1962)

M-6: 60 lat i starsi (1961 + )

Dekoracje

  • Zakończenie około godz. 21.00

Trasa Biegu:

  • Dystans 10 km (5 pętli)
  • Nawierzchnia w 100% asfaltowa
  • Limit czasu – 1,5 godziny
  • Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym

Nagrody:

W kategoriach OPEN biegu na 10km miejsca I-V (dla kobiet i mężczyzn) statuetki oraz nagrody pieniężne o wartości:

Miejsce I –450 zł
Miejsce II –350 zł
Miejsce III –300 zł
Miejsce IV –250 zł
Miejsce V – 200 zł

W kategoriach wiekowych biegu na 10km miejsca I-III (dla kobiet i mężczyzn) statuetki oraz nagrody pieniężne o wartości:

Miejsce I –150 zł
Miejsce II –120 zł
Miejsce III –100 zł

Nagrody w kategoriach Open oraz wiekowych nie będą dublowane.

Dla najlepszych kobiet i mężczyzn z powiatu Skarżyska-Kamiennej w biegu OPEN na 10km po 5 nagród o wartości:

Miejsce I –250 zł
Miejsce II –200 zł
Miejsce III –150 zł
Miejsce IV –100 zł
Miejsce V – 50 zł

Każdy, kto ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal. Po biegu będzie wydawany posiłek regeneracyjny.

Ubezpieczenie:

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

DO POBRANIA:
REGULAMIN XIII MEMORIAŁU IM. KRZYSZTOFA WOLIŃSKIEGO