Małowicza w remoncie

Trwa przebudowa ulicy Małowicza. Ulica będzie miała nawierzchnię z kostki brukowej. Powstaną też miejsca parkingowe.

Koszt tej inwestycji to ponad 1 mln 8 tys. zł. Jest ona finansowana z budżetu miasta.

W zakresie robót znajdują się:

  • budowa drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
  • budowa chodnika z betonowej kostki brukowej;
  • budowa 37 miejsc parkingowych;
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • wykonanie kanału technologicznego,
  • przebudowa linii kablowych,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Prace zakończa się jeszcze w tym roku.