Krzysztof Zemeła z odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Krzysztof Zemeła – wieloletni, ceniony nauczyciel i wychowawca młodzieży oraz propagator historii i kultury ziemi skarżyskiej – został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wyróżnienie wręczali w czasie II sesji Rady Miasta: Prezydent Miasta Arkadiusz Bogucki oraz Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Małkus.

Odznaką nagradzane są osoby wyróżniające się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

– Krzysztof Zemeła znany jest w naszym lokalnym środowisku jako długoletni nauczyciel i wychowawca młodzieży w skarżyskich szkołach. Jest też pionierem prawdziwie naukowych badań nad historią ziem powiatu skarżyskiego, autorem ponad stu publikacji w tym zakresie oraz niestrudzonym popularyzatorem dziejów naszego regionu. W kontekście historii Polski istotne są też jego szeroko zakrojone badania dotyczące karier magnackich otoczenia Władysława IV Wazy, które również zaowocowały kilkoma wartościowymi publikacjami. Zorganizował też i uczestniczył w dziesiątkach konferencji, debat i wystaw dotyczących historii i kultury ziemi skarżyskiej – mówił Grzegorz Małkus.

Gratulacje wyróżnionemu skarżyszczaninowi złożył także Prezydent Miasta Arkadiusz Bogucki, który jednocześnie podziękował za jego nieoceniony wkład w budowanie pozytywnego wizerunku miasta oraz propagowanie lokalnej historii i kultury. Do gratulacji dołączyli również przedstawiciele skarżyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.