1

Kluby dla seniorów z dofinansowaniem

Niemal 80 tysięcy złotych miasto pozyskało z Programu Senior+ na działalność dwóch klubów w naszym mieście w bieżącym roku. W piątek, 20 maja prezydent miasta Konrad Krönig podpisał porozumienie w sprawie przyznanego dofinansowania z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem.

Dotacja w wysokości niemal 80 tysięcy złotych pokrywa dużą część kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubów Senior+ w Skarżysku-Kamiennej. Pozostałą część – niemal 150 tysięcy złotych – pokrywana jest ze środków własnych.

Przypomnijmy, że w naszym mieście funkcjonują dwa Kluby Senior+: przy ul. Norwida 17 oraz przy ul. Rynek 12. Ich oferta skierowana jest dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i zapewniają seniorom szeroką ofertę aktywizacyjną i prozdrowotną. W minionym roku w zajęciach w obu klubach uczestniczyło 86 osób.