Informacja na temat wydawania decyzji stypendialnych

Wydawanie decyzji dotyczących stypendiów szkolnych, przyznanych na okres wrzesień-grudzień 2022 r. roku szkolnego 2022/2023, odbędzie się 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, przy ul. Prusa 3a, w godzinach od 7.30 do 15.30.