Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Lodowisko pod znakiem zapytania

Herb-1 [].jpg23 lipca 2009 roku w godzinach popołudniowych odbędzie się w świetlicy Urzędu Miasta sesja Rady Miasta. W trakcie obrad podejmowana będzie m.in. decyzja w sprawie uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok. Prezydent Miasta Roman Wojcieszek chce przeznaczyć 1.455.000 zł na nowe inwestycje.

Uchwała dotycząca zmian w budżecie miasta na rok 2009 ma na celu przesunięcia środków finansowych na stworzenie nowych inwestycji. Najważniejszą z nich, która z pewnością ucieszy mieszkańców Skarżyska, jest zakup przenośnego lodowiska. Na ten cel gmina zamierza przeznaczyć 1.350.000 zł. Uchwała ta obejmuje także, zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską a ul. Rynek za 50.000 zł., przebudowę basenu w Skarżysku za 30.000 zł. oraz przebudowę sali gimnastycznej przy SP Nr 3 za 25.000 zł. Przedsięwzięcia te mają w sumie kosztować 1.455.000 zł. Ponadto Prezydent zaproponował zwiększenie wydatków z budżetu:
   
* dla Zarządu Budynków Komunalnych – kwota 110.000 zł. m.in. na wymianę okien w budynku ZZK oraz na wydatki bieżące związane z intensywną windykacją zaległości co przynosi efekty w dochodach Gminy,
  
* na zwiększenie wydatków na wykup terenów przed Dworcem PKP – kwota  1.278.000  zł.

* na zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej – kwota 25.000

* na Kulturę fizyczną i sport - na wypłatę stypendiów sportowych za wyniki we współzawodnictwie sportowym przyznawane przez Prezydenta Miasta oraz na udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu kwalifikowanego dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu – kwota 200.000 zł.

Uchwała ta w znaczący sposób przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Skarżyska. Nowo planowane inwestycje zwłaszcza przenośne lodowisko są dla miasta i mieszkańców niezwykle atrakcyjne przez co ważne.
Jednak decydujący głos w tej sprawie mają radni, od których zależy czy nowe inwestycje zostaną zrealizowane.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.