Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zapraszamy na sesję

sesja rady [].JPGZapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, która odbędzie się w dniu 23.07.2009 o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Miasta.
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 23.07.2009 godz. 15.00


1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 30.06.2009r.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2011”,
2) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego,
4) nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów w poczet gminnego zasobu nieruchomości, celem realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

8. Zamknięcie obrad sesji

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.