Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Kolejne porozumienie z powiatem

podpisanie lid [].JPGDzisiaj tj. 14 lipca zostało podpisane Porozumienie między Gminą Skarżysko-Kamienna a Powiatem Skarżyskim w sprawie wspólnego finansowania zadań: przebudowy ul. Konarskiego na odcinku od ul. Krasińskiego do ul.Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej, budowy sygnalizacji świetlnej w ul. 1-go Maja na skrzyżowaniu z ul. Czerwonego Krzyża oraz sfinansowania i wykonania przez Gminę Skarżysko-Kamienna zadania pt. Remont chodnika/strona północna/i wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Górniczej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Kochanowskiego


Na realizację zadań obie strony przeznaczyły 860.000 zł. Gmina przekazała 350.000,00 zł, a powiat pozostałą kwotę. Koordynatorem realizacji tego zadania jest Powiat Skarżyski, a nadzór merytoryczny i finansowy nad przebiegiem realizacji będzie sprawować jednostka organizacyjna Powiatu Skarżyskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

 

Oto ustalone terminy realizacji tych inwestycji:

- przebudowa ul.Konarskiego na odcinku od ul. Krasińskiego do ul Piłsudskiego – 20 listopada 2009 r.

- budowa sygnalizacji świetlnej w ul. 1-go Maja na skrzyżowaniu z ul. Czerwonego Krzyża, w zakresie dokumentacji – 20 listopada 2009 r.

- budowa sygnalizacji świetlnej w ul. 1-go Maja na skrzyżowaniu z ul. Czerwonego Krzyża, w zakresie robót budowalanych – 30 czerwca 2010 r.


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.