Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Rozbudujemy Nasze Centrum Kultury

mck 0 [].JPGUrząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego projekt o dofinansowanie Rozbudowy i przebudowy Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej ETAP I w ramach RPOWŚ. 29 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Nasz projekt uzyskał dofinansowanie ponieważ znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych.

Około 4.93 mln PLN tyle wynosi kwota jaką Miejskie Centrum Kultury otrzyma na dofinansowanie projektu rozbudowy i przebudowy naszego skarżyskiego Domu Kultury. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z - osią priorytetową 5 - „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, działanie – 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”. Rozbudowa i przebudowa MCK ma kosztować w całości 8 222 622,20 zł brutto, które zostaną przeznaczone na:

 • konieczne roboty rozbiórkowe (umożliwiające dokonanie planowanej modernizacji),
 • roboty izolacyjne (izolacja wodoszczelna pozioma i pionowa ścian zewnętrznych fundamentów, wykonanie osuszenia ścian piwnic wraz z renowacją tynków),
 • wykonanie odwodnienia budynku,
 • remont części sanitariatów,
 • roboty wykończeniowe: wymiana podłóg, malowanie i okładziny, naprawa tynków,
 • wyciszenie ścian przyległych do sali widowiskowej,
 • przebudowa podłogi w sali widowiskowej,
 • wymiana siedzeń i montaż nowych w sali widowiskowej,
 • roboty zewnętrzne: przebudowa schodów zewnętrznych głównych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • instalacje elektryczne – częściowy demontaż istniejącej instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, rozdzielnicy głównej i sekcyjnych, instalacji odgromowej; przewiduje się wykonanie instalacji i oświetlenia podstawowego, oświetlenia kierunkowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, oświetlenia przeszkodowego, zasilania wind i podnośników, instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, instalacji gniazd wtykowych specjalnych, sieci nagłośnienia i informatyczne, wymiana rozdzielnicy głównej, wymiana instalacji odgromowej wraz z montażem ochronników przepięciowych,
 • wentylacja – projektowany jest demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej i wykonanie systemu klimatyzacji sali widowiskowej i patio,
 • technologia sceny wraz z wyposażeniem (oświetlenie efektowe wraz z instalacjami), mechanika sceny (kurtyna stalowa, kurtyna tekstylna wraz z mechanizmem, most portalowy, sztankiety elektryczne, strop techniczny stalowy, galeria robocza, tekstylia),
 • instalacja teletechniczna (częściowa): SSWiN oraz KD sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu, SAP – system sygnalizacji pożaru, DSO-MCR – dźwiękowy system ostrzegawczy przed pożarem, CCTV-GE – system telewizji dozorowej,
 • system okablowania strukturalnego LAN,
 • technologia kina wraz wyposażeniem (m.in. ekran zwijany elektrycznie),
 • montaż drzwi przeciwpożarowych z samozamykaczem, drewnianych pełnych oraz stalowych, o wytrzymałości EI 30, wraz z wymianą ościeżnic, w pomieszczeniach objętych przebudową,
 • montaż drzwi wejściowych: stalowych pełnych docieplanych oraz drewnianych, wraz z wymianą ościeżnic,
 • wykonanie posadzek:
 • z płytek kamionkowych jednobarwnych GRES o wymiarach 30x30 cm i 40x40 cm,
 • z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej: rulonowe – dywanowe,
 • z deszczułek drewnianych (drewno twarde liściaste: dąb lub jesion),
 • wykończenie ścian wewnętrznych w następujących technologiach:
 • tapetowanie tapetą szklaną, a następnie malowanie farbami lateksowymi,
 • malowanie farbami silikatowymi,
 • malowanie farbami typu STO LOOK PICCOLO,
 • wykończenie w technologii typu STO LOOK MARMORINO,
 • zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru SAP opartego na analogowej, adresowanej centrali z czujkami punktowymi i liniowymi dymu oraz ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi – urządzenia z atestem CNBOP,
 • zainstalowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego przed pożarem DSO-MCR, z głośnikami pożarowymi naściennymi i sufitowymi – urządzenia z atestem CNBOP,
 • zainstalowanie systemu telewizji dozorowej CCTV-GE – system oparty na cyfrowym rejestratorze oraz kamerach, umożliwiający jednoczesny podgląd „na żywo” na monitorach, dostęp do nagrań w archiwum oraz podgląd poprzez sieć LAN,
 • zainstalowanie sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu (SSWiN oraz KD) z centralą alarmową na 16 linii i kontrolerem dostępu na 4 drzwi,
 • zainstalowanie systemów klimatyzacyjnych (sala widowiskowa i patio), składających się z: central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła, agregatów chłodniczych, sieci kanałów powietrznych z uzbrojeniem, nawiewników i wywiewników, instalacji chłodniczej oraz systemu automatycznego sterowania,
 • zainstalowanie systemu mechaniki sceny, obejmującego między innymi kurtyny (stalową i tekstylną) mosty (portalowy i sztankietowy), szankiet, strop techniczny i galerię roboczą.
Część widowiskowo-kinowa spełniać będzie po modernizacji funkcję dotychczasową. Przyjęto przebudowę sali widowiskowej poprzez przeprojektowanie podłogi i wymianę foteli. Przewidziano 454 miejsca siedzące. Wstępne wyniki badania akustyki widowni nie powodują większych zmian w wystroju wnętrza. Technologia sceny wraz z wyposażeniem wymaga gruntownej przebudowy. Istniejące urządzenia należy wymienić, gdyż nie spełniają warunków wymagań użytkowych, jak i przepisów pożarowych. Dotyczy to oświetlenia, nagłośnienia, kurtyny stalowej, sztankietów, mostów portalowych, ekranu kinowego. Przewidziano także wykonanie zapadni proscenium. W bezpośrednim sąsiedztwie sceny znajdują się pomieszczenia niezbędne dla funkcji teatralnej takie jak garderoby, magazyny, pomieszczenia orkiestry itp.
W części centralnej obiektu zaprojektowano przykrycie istniejącego patio – dziedzińca. Konstrukcja nośna wykonana będzie ze stalowych profili zamkniętych, wspartych na okrągłych filarach wypełnionych betonem. Konstrukcja stalowa obłożona będzie profilami aluminiowymi i wypełniona szybą zespoloną o podwyższonej ochronie przeciwsłonecznej oraz dobrej izolacyjności termicznej. Ponadto zastosowanie różnej grubości (6,0÷8,4) daje dobre parametry ochrony akustycznej. W zadaszeniu przewidziano dodatkową wentylację nawiewno-wywiewną, grawitacyjną. Konstrukcja o przeszklonym przekryciu daje możliwości doświetlenia pomieszczeń sąsiednich, a jednocześnie pomieszczenie nabierze charakteru oranżerii. Atrium będzie spełniać funkcję sali wielofunkcyjnej tj. występów, spotkań i sali tanecznej.
Pomieszczenia techniczne znajdujące się w piwnicach ulegną modyfikacji z uwagi na nowe urządzenia techniczne klimatyzacji i mechaniki sceny.
Z uwagi na stan techniczny elementów wejścia głównego, a także konieczność dostosowania go dla osób niepełnosprawnych przewiduje się przebudowę schodów z piaskowca.
W ciągu najbliższych tygodni zostanie podpisana umowa na realizację projektu z instytucją prowadzącą. Prace zaś polegające na rozbudowie i przebudowie MCK powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.