Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Młodzi kolarze - NA ROWERY !!!

mini wyscig sol.jpgW Skarżysku-Kamiennej 4 lipca 2009. r. odbędzie się XX Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. W trakcie trwania tych zawodów pierwszy raz w Skarżysku odbędzie się Mini Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków organizowany dla dzieci.

 

 

W Mini Wyścigu "Solidarności" uczestniczyć mogą dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 1987 i później pod warunkiem, że nie są zrzeszeni w klubach i przybędą na imprezę z rodzicami lub opiekunami, którzy przekażą ich pisemną zgodę na udział zainteresowanego w imprezie, oraz legitymację szkolną potwierdzającą datę urodzenia. Pisemne zgody dostarczone przez dzieci, które przybędą bez rodziców lub opiekunów nie będą honorowane. Brak sztywnego kasku uczestnika powoduje nie dopuszczenie do udziału w wyścigu. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w biurze wyścigu. Impreza odbędzie się w Alei Marszałka Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej między ulicami Krasińskiego, a Tysiąclecia w dniu 4. lipca 2009 roku w godzinach od 13.30 do 15.30. Przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń o wyrażeniu zgody podopiecznego na udział w imprezie, weryfikacja dat urodzenia na podstawie legitymacji szkolnych, wydawanie numerów startowych będzie miało miejsce od godziny 11.00 w namiocie z napisem Mini Wyścig "Solidarności" w al. Marszałka Piłsudskiego przy linii mety. Mini Wyścig "Solidarności" organizowany jest przez Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "PELETON" z siedzibą 90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18, współorganizatorem dwudziestego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji oraz Skarżyskim Towarzystwem  Cyklistów. Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w imprezie. Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma dyplomy imienne.
Przewidziane są także nagrody rzeczowe: koszulki i gadżety Wyścigu "Solidarności".
Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:

a). kategoria przedszkolna poniżej 7 lat (rocznik 2003 i młodsi),
b). kategoria uczniowska młodsza 7 - 8 lat (roczniki 2001 - 2002),
c). kategoria uczniowska średnia 9 - 10 lat (roczniki 1999 - 2000),
d). kategoria przedgimnazjalna 11 - 12 lat (roczniki 1997 - 1998).

Dystanse wyścigów
a). kategoria przedszkolna poniżej 7 lat (roczniki 2003 i młodsi),
start - 150m przed metą dystans około 150m
b). kategoria uczniowska młodsza 7 - 8 lat (roczniki 2001 - 2002),
start - na południowej jezdni al. Piłsudskiego przy wjeździe na ul. Żeromskiego dystans około 400m
c). kategoria uczniowska średnia 9 - 10 lat (roczniki 1999 - 2000),
start na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul Żeromskiego dystans około 800m
d). kategoria przedgimnazjalna 11 - 12 lat (roczniki 1997 - 1998)
start na linii mety - 1 okrążenie dystans około 1100m

 

mini wyscig sol - map.jpg


 

PROGRAM MINI WYŚCIGU "SOLIDARNOŚCI"
SKARŻYSKO-KAMIENNA

4. lipca 2009r. (sobota)

godz. 11.00 - rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w namiotach w Al. Marszałka Piłsudskiego

godz. 13.30 - start 5. etapu MWK "S" i Ol.
godz. 13.40 - start kategorii przedszkolnej - dzieci poniżej 7 lat (150 m)
godz. 13.50 - start kategorii uczniowskiej młodszej - dzieci 7-8 lat (400 m)
godz. 14.15 - lotny finisz MWK "S i Ol.
godz. 14.20 - start kategorii uczniowskiej średniej - dzieci 9-10 lat (800 m)
godz. 14.30 - start kategorii przedgimnazjalnej - dzieci 11-12 lat (1100 m)
godz. 14.55 - lotny finisz MWK "S" i Ol.
godz. 15.00 - dekoracja kategorii przedszkolnej
godz. 15.10 - dekoracja kategorii uczniowskiej młodszej
godz. 15.15 - dekoracja kategorii uczniowskiej średniej i przedgimnazjalnej
godz. 15.20 - wspólne zdjęcie
godz. 15.35 - lotny finisz MWK "S" i Ol.

Zapraszamy wszystkich młodych kolarz na te zawody, gdyż jest to świetna okazja, by sprawdzili swoje siły. Może dzięki tym zawodom młodzi kolarze odkryją w sobie potencjał i zaczną czynnie uprawiać ten sport, a kiedyś w przyszłości staną się legendami kolarstwa.

Serdecznie zapraszamy.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.