Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Skarżysko się zmienia

projekt fontanna 1 [640 x 457].jpgW ciągu najbliższego tygodnia zostaną rozstrzygnięte trzy przetargi, które zmienią oblicze naszego miasta. Dwa z nich dotyczą wykonania zagospodarowania zielenią skarżyskich ulic, trzeci zaś obejmuje budowę fontanny przy ulicy Norwida, która od lat jest symbolem miasta.


W przyszłym tygodniu Urząd Miasta rozstrzygnie trzy przetargi, które wpłyną na poprawienie wizerunku naszego miasta. Dwa spośród tych projektów dotyczą:

  • Wykonania zagospodarowania zieleni trawnika w ul. Piłsudskiego - Krasińskiego oraz w ul. Asnyka przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

  • Wykonania zagospodarowania zieleni trawnika przy ul. Tysiąclecia przy pomniku Harcerza oraz przy CKP w Skarżysku-Kamiennej

Przetargi dotyczą usługi polegającej m.in. na urządzeniu zieleni trawników obejmująca: prace przygotowawcze polegać będą na zdjęciu zadarnionej 5 cm warstwy ziemi, zakup, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej, ścięcie i wykarczowanie drzew, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, rozłożenie maty ściółkującej i kory, wykonanie renowacji trawników dywanowych.

 

Jednocześnie w przyszłym tygodniu zostanie rozstrzygnięty przetarg na Budowę fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Norwida i ul. Sikorskiego. Głównym celem tego projekty jest budowa fontanny wraz z komorą na urządzenia, budowa murów oporowych, kolumnady, placów, chodników, infrastruktury technicznej, oświetlenia i schodów w rejonie ul. Norwida i ul. Sikorskiego. W ramach przetargu przeprowadzona będzie rozbiórka istniejącej fontanny oraz częściowa rozbiórka znajdującego się pod nią zbiornika przeciwpożarowego, a także przeniesienie istniejącego kiosku poza obszar opracowania. W rejonie skrzyżowania ulic Norwida i Sikorskiego zostanie wykonany skwer wypoczynkowy w formie okręgów na różnych poziomach terenu. Głównym akcentem placu ma być okrągła fontanna, wokół której zaprojektowano kolisty deptak otoczony rabatami kwiatowymi,a od strony wschodniej murem oporowym powyżej kolumnady. W rejonie muru oporowego zleceniobiorca wykona podziemne pomieszczenie techniczne na urządzenia związane z funkcjonowaniem systemu wodnego. Na terenie objętym zleceniem występuje także zieleń wysoka w postaci drzew, która częściowo jest przeznaczona do wycinki. Z uwagi na przebudowę istniejących chodników wykonana będzie ich rozbiórka. Łączna powierzchnia chodników do rozbiórki wynosi - 579,00 m2. Łączna długość obrzeży betonowych do rozbiórki - 172,00 mb


Jeśli przetargi zostaną rozstrzygnięte pomyślnie już niedługo powinniśmy cieszyć się z nowych zmian, które w sposób zdecydowany wpłyną na poprawę wizerunku miasta.

 

 

projekt fontanna 3 [640 x 457].jpgprojekt fontanna 2 [640 x 457].jpg

 

projekt fontanna 1 [640 x 457].jpg

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.