Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zapraszamy na sesję

sesja rady [].JPGZapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta
Skarżyska – Kamiennej

w dniu 30.06. 2009

 

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 28.05.2009r.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2011”,

2) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok,

3) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy Płuc w Kielcach,

4) uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarżysku-Kamiennej,

5) uchwalenia statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej,

6) opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna,

7) ustalenia odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,

8) określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,

9) stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Skarżysko-Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,

10) zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości,

11) zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna,

12) uchylenia Uchwał Nr XX/11/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.01.2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowników jednostki budżetowej Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, Nr XXI/20/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13.03.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Nr XXV/71/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia26.06.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej, Nr XXXII/9/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30.01.2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej- Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna,


8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.