Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Gra obronna

syt kry 1 [640 x 457].JPG17 czerwca 2009 r. w Urzędzie Miasta przeprowadzone zostały manewry obronne. W trakcie ich trwania ćwiczona była zdolność osiągnięcia gotowości obronnej w sytuacji kryzysu. Podczas szkolenia przeprowadzono również „Grę Obronną” symulującą atak terrorystyczny oraz ćwiczenia praktyczne.

 

Szkolenie obronne w sytuacji kryzysu składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Cześć teoretyczna dotyczyła omówienia celów i zadań: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, dyrektorów jednostek podległych Urzędowi Miasta oraz poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta w sytuacji pojawienia się sytuacji kryzysowej. Każdy reprezentujący swój wydział i placówkę przedstawiał szczegółowo zadania i działania jakie podejmie w chwili zaistnienia sytuacji kryzysowej lub wojny. Działania te zostały zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania miasta w Skarżyska-Kamiennej w warunkach kryzysu lub wojny. Łącznie w Skarżysku-Kamiennej w momencie wystąpienia kryzysu powinno zostać wykonanych ok. 530 zadań celem osiągnięcia stanu pełnej gotowości obronnej, najważniejsze z nich to:

  • zabezpieczenie ujęć wody

  • zabezpieczenie źródeł energii elektrycznej

  • utrzymanie porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego w mieście

  • sprawne funkcjonowanie lwładzy celem koordynowania działań podległych mu jednostek organizacyjnych


Po wszystkich wystąpieniach zastępca prezydenta miasta Zdzisław Kobierski, prowadzący szkolenie, zaproponował strategię działania.

 

Potem odbyła się symulowana gra obronna, która dotyczyła mieszkania przy ul. Popiełuszki 16, w której składowane są materiały wybuchowe oraz przetrzymywany jest zakładnik. Wprowadzeniem do “Gry obronnej” pod kryptonimem “Zakładnik” było przedstawienie slajdów dotyczących lokalizacji miejsca, w którym miał się rozegrać atak terrorystyczny. Po szczegółowym omówieniu terenu ćwiczeń prezydent Kobierski oddał głos przedstawicielom Policji, Straży Pożarnej, dyrektorom jednostek podległych Urzędowi Miasta oraz naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta. Część praktyczna szkolenia odbyła się w Zespole Szkół Publicznych nr 1, gdzie m.in. został zademonstrowany sprzęt wykorzystywany w sytuacji kryzysowej. Całe szkolenie trwało od godz. 08.00 do 17.00.

 

syt kry 1 [640 x 457].JPGsyt kry 2 [640 x 457].JPG

syt  kry 3 [640 x 457].JPGsyt kry 4 [640 x 457].JPG

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.