Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zaszczytne czwarte miejsce

straz miejska sko-kam [].JPGW marcu 2009 r. skarżyska Straż Miejska przystąpiła do konkursu dla gmin i powiatów pod nazwą "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży". 15.05.2009 r. konkurs został rozstrzygnięty zajęliśmy zaszczytne czwarte miejsce.

   

W marcu 2009 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendą Główną Policji, ogłosiło konkurs dla gmin i powiatów pod nazwą "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży", w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

 

Straż Miejska w Skarżysku - Kamiennej przystąpiła do konkursu projektując miasteczko zlokalizowane przy ul. Południowej w Skarżysku - Kam. Projekt został opracowany przez Komendanta Straży Miejskiej Ryszarda Radomskiego i wysłany do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie po wydaniu stosownych opinii przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Komendę Wojewódzką Policji oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zakwalifikował się do kolejnego etapu.

 

Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 15.05.2009r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Policji w Warszawie. Projekt Straży Miejskiej został wyróżniony spośród 25 innych i zajął 4 miejsce w kraju. W ramach nagrody projekt otrzymał 5 szt. rowerów górskich. Nagroda została wręczona na uroczystej konferencji w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie na którą został zaproszony także Prezydent Miasta Roman Wojcieszek.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.