Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zapraszamy na sesję

sesja rady [].JPGZapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, która odbędzie się w dniu 28 maja 2009 o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta
Skarżyska – Kamiennej

w dniu 28.05. 2009


1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 17.04.2009r., 28.04.2009 r.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawach:


1)  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2)  uchylenie uchwały Nr XXV/70/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego wynagrodzenia pracowników jednostek działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarżysku-Kamiennej:
3) wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Skarżysko-Kamienna nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic: Wioślarskiej i Słonecznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa;
4)  oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kr

Krasińskiego;
5)  zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3-ego Maja;
6)  zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sosnowej i Orzeszkowej;
7)  zbycie w drodze przetargu działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej
8)  zmian uchwały nr XXXII/14/2009 Rady Miasta Skarżysko – Kamiennej z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Skarżysko-Kamiennej do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR”
9)  upoważnienie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do zaciągnięcia 

10) diet przysługującym członkom miejskiej i obwodowej komisji do spraw referendum gminnego w Skarżysku-Kamiennej zarządzonego na dzień 7 czerwca 2009 Roku

11) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Krasińskiego - Okrzei" na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej


9. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.