Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Trzy tygodnie do Referendum

bor 3 [lid].JPG16 maja w Szkole Podstawowej nr 2 (Bór) oraz Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4 (Książęce) odbyły się spotkania z młodzieżom i rodzicami, poświęcone tzw. Referendum Śmieciowemu. Dzięki oddaniu głosu na TAK w tym referendum możliwe będzie utrzymanie czystości w Skarżysku.

Od początku kwietnia  w skarżyskich szkołach i przedszkolach, dzieci i młodzież wyrażają swoje opinie na temat zanieczyszczeń w naszym mieście poprzez przedstawienia artystyczne i scenki "Groteski życia". Taką artystyczną formą młodzież i dzieci chcą nakłonić dorosłych do zwrócenia uwagi na potrzebę zadbania o czystość w naszym mieście. 16 maja uczniowie SP 2 na Borze, SP 4 i Gimnazjum nr 4 na Książęcym chcieli przekonać jak największą ilość rodziców do zjednoczenia się w Referendum i opowiedzenia się za Skarżyskiem czystym i przejrzystym.

Wśród gości zgromadzonych w w/w placówkach oświatowych znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych: Prezydent Miasta  Roman Wojcieszek, Zastępca Prezydenta Zdzisław Kobierski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Myszka oraz Radni Rady Miasta Mieczysław Sadza i Zdzisław Ślusarczyk.

ksiazece  4 [640 x 457].JPGksiazece  5 [640 x 457].JPG

Spotkania, które odbyły się w szkołach na Borze i Książęcym podzielone były na dwie części. Pierwsza była czysto artystyczna dzieci i młodzież poprzez prezentowanie scenek rodzajowych oraz recytację wierszy jasno zwracali uwagę dorosłych na potrzebę oddanie głosu na TAK w Referendum Śmieciowym.

Bor 1 [640x480].JPG
bor 2 [640x480].JPG
bor 4 [640x480].JPG
bor 5 [640x480].JPG
bor 10 [640x480].JPG
Za swój atystyczny wkład w szerzeniem idei ekologicznych w naszym mieście dzieci i młodzież otrzymali nagrody rzeczowe.

bor12 [640x480].JPGksiazece 6 [640 x 457].JPG
bor14 [640x480].JPG

Druga część spotkań poświęcona była wyjaśnieniu zasad Referendum Śmieciowego. Zastępca Prezydenta Miasta Zdzisław Kobierski w jasny sposób zaprezentował główne zalety oddania głosu na Tak w referendum:

- Opłata ustalana będzie od osoby, nie od masy odpadów, w związku z czym każdy będzie płacił tylko za siebie, a nie za tych co “podrzucają
- Przestanie się opłacać “dowożenie” śmieci “w celu podrzucenia” do altan śmietnikowych, koszy ulicznych, do lasów przez właścicieli prywatnych posesji. Wystarczy, że wystawi śmieci przed posesję i zapłaci za tyle osób, ile mieszka na posesji, czyli tak, jak TY
- Nie będzie konieczności ograniczania dostępności do altan pojemników (pilnowanie,zamykanie)
- Ograniczone lub wyeliminowane zostanie spalanie odpadów w piecach c.o. oraz powstawanie “dzikich wysypisk śmieci”
- Gmina nie będzie ponosić kosztów za ich likwidację z pieniędzy podatników. Poprawi się czystość w mieście i jakość powietrza
- Odpady wywożone będą z każdej posesji, a więc czas i trasy przejazdów śmieciarek będą krótsze, co zaskutkuje niższymi opłatami
- Ujednolicą się i zmniejszą koszty w przeliczeniu na jednego mieszkańca
- Gmina, w odniesieniu do odbiorcy odpadów – monopolisty dyktującego i podnoszącego ceny, stanie się wyłącznym płatnikiem negocjującym jak najniższe ceny

Dyskusja pomiędzy przedstawicielami Urzędu Miasta i zebranymi gośćmi kończyła spotkania w szkołach. Podczas niej ludzie chętnie zadawali pytania, a odpowiedzi zwykle rozwiewały resztę wątpliwości. Ostatecznie większość osób zadeklarowała swoje poparcie o gotowość oddania głosu na TAK w Referendum Śmieciowym.
ksiazece 1 [640 x 457].JPGksiazece  2 [640 x 457].JPG
ksiazece  3 [640 x 457].JPG

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.