Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nabór kandydatów do komisji obwodowych

urna [lid].jpgUprzejmie informujemy, że w terminie od dnia 04 maja do 08 maja 2009 roku będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum gminnego. Referendum tzw śmieciowe odbędzie się 7 czerwca 2009 roku.


Referendum gminne (śmieciowe), które odbędzie się dnia 07 czerwca 2009 r.  dotyczyć będzie sprawy przejęcia przez Gminę Skarżysko - Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Skarżysko – Kamienna.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze Gminy Skarżysko – Kamienna  i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:

1)jest obywatelem polskim;
2)najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
4)nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
5)nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Dla zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. referendum gminnego stosuje się wzór formularza zgłoszenia, który można otrzymać w Urzędzie Miasta  w Skarżysku - Kamienna (Biuro Obsługi Interesanta  – parter ) lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Skarżysko – Kamienna http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=48387  

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu (tj. w poniedziałek  od 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. referendum nastąpi w drodze losowania  w terminie do 17 maja br.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.