Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zepchnięci na margines

cis [lid].jpgCentrum Integracji Społecznej realizuje od kwietnia 2009 roku program adresowany do ludzi zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego na skutek długotrwałego braku pracy.
Zjawisko wykluczenia społecznego stało się w ostatnich latach ważną kwestią społeczną. Wzrasta grupa osób , które nie uczestniczą w życiu społecznym i zawodowym , co powoduje wyłączenie ich z pełnoprawnego obywatelstwa. Program realizowany przez Centrum Integracji Społecznej  działającego w formie gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta jest adresowany do osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych, będących na marginesie społeczeństwa.

W ramach okresu próbnego w kwietniu br przeprowadzona została diagnoza indywidualna uczestników w zakresie predyspozycji zawodowych, kompetencji społecznych, obszarów problemowych opracowano Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego.

Rozpoczęto zajęcia w grupach  zawodowych: ogrodniczej, krawieckiej i remontowej, dodatkowo w ramach programu reintegracji społecznej uczestnicy CIS-u biorą udział w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień, informatykiem.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.