Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Szansa dla niepełnosprawnych

niepelnosprawni [lid].jpgPrezydent Miasta podpisał kolejną umowę na realizację trzyletniego programu pilotażowego PFRON „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”. Gmina realizuje projekt od 2008 roku poprzez prowadzenie Punktu Wspierania Zawodowego Osób Niepełnosprawnych.


W 2008 roku Gmina pozyskała na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 126 440,00 zł. W roku 2009 kwota dofinansowania wynosi 167 188,00 zł.

 

Przypominamy, że program „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” w całości finansowany ze środków PFRON, kierowany jest do osób niepełnosprawnych, najbardziej dyskryminowanych na rynku pracy, które z racji swojej niepełnosprawności mają niski poziom wykształcenia czy kwalifikacji, bądź brak im doświadczenia zawodowego. Do programu kwalifikowane są osoby:

- niepełnosprawne intelektualnie (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności);

- chore psychicznie ( znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności);

- niewidome lub głuche ( znaczny stopień niepełnosprawności);

- niepełnosprawne ruchowo ( znaczny stopień niepełnosprawności).

 

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę ludzi, dla których podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade wszystko podnosi poczucie ich własnej wartości. Próbą wyjścia naprzeciw tym ważnym problemom jest program wspomaganego zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Model takiego zatrudnienia zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Od 2001 roku z powodzeniem jest realizowany również w Polsce, m.in. przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Od 8 lat sprawdza się tam i prężnie rozwija system wspomaganego zatrudnienia oparty na doświadczeniach amerykańskich i niemieckich.

 

Odpowiednio przeszkoleni trenerzy pracy i doradca zawodowy mają za zadanie przełamywać wewnętrzne lęki osoby niepełnosprawnej, związane z podjęciem zatrudnienia. Doradca zawodowy poprzez poznanie predyspozycji i zainteresowań beneficjentów, określa dla nich optymalny rodzaj pracy.

 

Równolegle trenerzy poszukują przyszłych miejsc pracy, przekonując pracodawców i załogę przedsiębiorstwa o przydatności zawodowej osób niepełnosprawnych. Starają się przełamywać mit, że takie osoby nie mogą pracować- mogą i bardzo chcą być przydatne.

 

Program przygotowuje uczestników do wejścia na rynek pracy w ramach praktyk zawodowych, które pozwalają na lepszą ocenę osoby zatrudnionej pod kątem preferencji, umiejętności. Najpierw sami trenerzy poznają stanowisko pracy. Zapoznają się z zakresem wykonywanych tam czynności, a następnie uczestniczą w praktykach razem z osobą niepełnosprawną. Szkolą ją, pomagają, tak by pracodawca, u którego odbywają się praktyki, nie musiał być zaangażowany w przeszkolenie osoby do pracy i służenie jej pomocą, gdy ta tylko będzie potrzebna.

Klient programu zdobywa szlify zawodowe, może poznać przyszłe obowiązki, a pracodawca sprawdza czy wyznaczone stanowisko odpowiada możliwościom pracownika. Praktyki to okazja aby poznać się i oswoić się ze sobą, aby w efekcie obie strony były zadowolone.

 

Pracodawca, który nie posiada doświadczeń w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stając przed decyzją o zatrudnieniu takiej osoby będzie miał wiele wątpliwości czy kandydat sprawdza się na proponowanym stanowisku, miejscu pracy. Program ma pomóc pracodawcy w podjęciu takiej decyzji o zatrudnieniu oraz przekonać osobę szkolącą się, czy odpowiada jej stanowisko, na którym ma w przyszłości pracować.

 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej niesie dla pracodawcy wiele korzyści. Zyskuje on lojalnego, solidnego, zmotywowanego pracownika, dofinansowanie lub zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot kosztów szkoleń i przystosowania stanowiska pracy.

 

W ramach pilotażowego programu zatrudnionych jest dwóch trenerów i jeden doradca zawodowy oraz psycholog. Obecnie w programie bierze udział 24 osoby niepełnosprawne. Dziesięć osób już podjęło zatrudnienie. W praktykach zawodowych aktualnie bierze udział cztery osoby (w sumie z praktyk zawodowych skorzystało już 12 osób), inne są na etapie przygotowań do rozpoczęcia praktyk. 


W ciągu roku wytężonej pracy nawiązaliśmy współpracę z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami. Wśród nich warto wymienić: Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Brico-Depot, Expol – Bis, Tom- Marg, Wojewódzkie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze a także: Wytwórnia betonu Radom, Solarium przy ul. Wileńskiej, Hel - Gaz, Salon Odnowy Biologicznej przy Placu Floriańskim, Zakład Krawiecki – Katarzyna Domagała oraz Hotel „Promień” i Biuro Podróży „Junior”.

 

W tym miejscu, licząc na owocną współpracę, pragniemy zaprosić kolejnych pracodawców oraz beneficjentów do kontaktu z naszym punktem, przełamywania mitów i stereotypów, dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.