Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Podpis złożony

prez lid [].jpgPrezydent Skarżyska Roman Wojcieszek podpisał 02.04. w Kielcach preumowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Rewitalizacji Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I”.

Projekt „Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I” zostanie zrealizowany w ramach RPO w  osi priorytetowej 6. „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych” miast w działaniu 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu”.  Wartość projektu szacowana jest na   23 817 338 zł (z planowanym czasem realizacji projektu 2009-2011).

 

Beneficjent

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Koszty kwalifikowane

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania z EFRR

Gmina

Skarzysko - Kamienna

Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarzysku -Kamiennej Etap I

23 817 338,31

23 732 438,31

14 239 462,98

           

To największa z dotychczasowych dotacja do pojedynczego projektu składanego przez miasto w ramach RPO.

preumowa.jpg
rejow z lotu ptaka1.jpg


rporej [].jpgprez 1 [].JPGprez 2 [].JPG

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.