Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Remonty na start

norwid lid.JPGUrząd Miasta 30 marca przekazał oficjalnie  firmie Budromost ze Starachowic odcinek ulicy Norwida w Skarżysku-Kamiennej. Ulica Norwida zostanie wyremontowana w zakresie jezdni na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Konarskiego.
Umowa na remont ul. Norwida została podpisana pomiędzy firmą Budromost i Urzędem Miasta 18.03.2009 r. Przedstawiciele skarżyskiego magistratu pod przewodnictwem Zbigniewa Ungiera przekazali 30 marca odcinek w/w ulicy przedstawicielom firmy Budromost. Podczas przekazania terenu zostały wnikliwie omówione wszystkie kwestie formalne dotyczące rzeczonego remontu. Komisja obejrzała i oceniła z właściwym sobie pietyzmem stan nawierzchni jezdni i najbliższe pobocze ulicy. Całość remontu kosztować będzie miasto 340.029,69 zł
W trakcie remontu  ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej o długości 201,50 m zostaną przeprowadzone następujące prace:   roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji jezdni wykonanie nowej konstrukcji jezdni: 4,0 cm - warstwa ścieralna (beton asfaltowy 0-16) 6,0 cm - warstwa wiążąca (beton asfaltowy 0-20) 20,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 15,0 cm - warstwa odsączająca (pospółka) wykonanie wyniesionego przejście dla pieszych - próg płytowy z kostki brukowej betonowej.

norwida (5) [].JPGnorwida [].JPG
norwida (3) [].JPGnorwida (6) [].JPG
norwida (4) [].JPG

31 marca Urząd Miasta odda do remontu ulicę Bobowskich, która zostanie przebudowana w ramach projektu Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej.   Na ulicy Bobowskich o długość budowanej 1030.75 m zaprojektowano jezdnię szerokości 6.0 m, ścieżkę rowerową połączoną z chodnikiem o szerokości 2.50 m oddzieloną od jezdni zieleńcem szerokości od 0.70 m do 2.0 m. W ramach projektu zostanie zbudowana warstwa ścieralna betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwa wiążąca betonu asfaltowego grubości 4 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 20 cm, warstwa piasku stabilizowanego cementem. Łączna grubość konstrukcji nawierzchni będzie wynosić  43 cm. Do elementów wykończeniowych wpisane zostały krawężniki 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem - chodniki i ścieżki rowerowe z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podbudowie tłucznia kamiennego.

- Cieszę się,  że remont naszych skarżyskich dróg już się rozpoczął. Wkrótce będziemy jeździć po nowych, równych drogach – stwierdził prezydent Wojcieszek.


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.