Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zdejmijmy azbest na koszt gminy

Urząd Miasta 27 marca podpisał umowę z firmą Euro-Gaz uprawnioną do Demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków położonych na terenie Gminy Skarżysko - Kamienna. Prace będą prowadzone na koszt miasta.

Szkodliwość
włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm), przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się do płuca gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory. Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900-1910. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka.

Elementy budowlane zawierające azbest muszą zniknąć  z naszych budynków do 2032 r. W świetle obowiązujących przepisów, koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują. Prezydent Miasta Roman Wojcieszek postanowił zadbać o zneutralizowanie zagrożenia jakim jest cichy zabójca – azbest. W związku z tym, że koszty wymiany pokryć dachowych są niemałe, od dwóch lat wspomaga osoby fizyczne z terenu gminy Skarżysko-Kamienna. Również i w tym roku gmina w 100% sfinansuje demontaż, transport i utylizację eternitu. Urząd Miasta wyłonił w drodze przetargu firmę do realizacji tego zadania. Wygrała  firma PHUP „EURO-GAZ” z  Sitkówka-Nowiny, która za 92.576,04 zł usunie z naszych dachów, na koszt gminy eternit. Prace zostaną przeprowadzone w sposób profesjonalny, jak najmniej uciążliwy, bez szkody dla zdrowia i środowiska.

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym usunięciem eternitu ze swoich dachów prosimy o kontakt. Informacje o procedurze i szczegółach realizacji tego przedsięwzięcia można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta – pokój 73 lub pod nr telefonu (041)25-20-170 lub (041)25-20-137.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.