Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja Rady Miasta - dla wszystkich

sesja rady [].JPGZapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, która odbędzie się w dniu 26 marca o godz 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 18.
Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 26.03.2009 godz. 15.00


Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 12.03.2009 roku.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :


1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok

2) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku – Kamiennej – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 103,w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów.

3) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2009

4) powołania Komisji Doraźnej Regulaminowo – Statutowej do dokonania zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej.

5) skargi Pani Leokadii Spadło zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej.

6) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska –Kamiennej,

7) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.

8) zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rzeźnianej

9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu niezabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Witwickich

8. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zaiteresowanych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.