Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Rejów zrewitalizowany?

rpo.pngUrząd Miasta uzyska pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Rewitalizacji Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I”.

Projekt „Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I” zostanie zrealizowany w ramach RPO w  osi priorytetowej 6. „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych” miast w działaniu 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu”.  Wartość projektu szacowana jest na   23 817 338 zł (z planowanym czasem realizacji projektu 2009-2011).

 

Beneficjent

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Koszty kwalifikowane

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania z EFRR

Gmina

Skarzysko - Kamienna

Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarzysku -Kamiennej Etap I

23 817 338,31

23 732 438,31

14 239 462,98

           

To największa z dotychczasowych dotacja do pojedynczego projektu składanego przez miasto w ramach RPO.

Inwestycja obejmuje wykonanie:

• przebudowy odcinka ulicy Sportowej wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Wioślarskiej do ulicy Asfaltowej;
•  dojazdu do plaży nr 1 wzdłuż Zalewu Rejów (w przedłużeniu ulicy Słonecznej) oraz ścieżki rowerowej wokół Zalewu Rejów i uporządkowanie zieleni towarzyszącej;
•  zagospodarowania obszaru rekreacyjnego – plaża nr 1 i 2.

Projekt przewiduje również :
• rewitalizację dwóch budynków Muzeum im. Orła Białego
a)  wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z wymianą stolarki okiennej,
b)  odwodnienia budynków,
c)  dostosowania wejścia do budynku głównego Muzeum im. Orła Białego dla osób niepełnosprawnych,
d) ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół reliktów Wielkiego Pieca,
e) przebudowy skweru przy pomniku Stanisława Staszica;
• wykonanie elewacji zewnętrznej budynku magazynowo-konserwatorskiego MOB

rporej [].jpg
rejow z lotu ptaka1.jpg

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.